Γνώσεις και κλινικές δεξιότητες στην Γναθοπροσωπική Χειρουργική
20 Μαΐου, 10π.μ
 · Μανδαλίδειο αμφιθέατρο Οδοντιατρικής 

Οδοντιατρικό Φοιτητικό Σωματείο© 2019

              All Rights Reserved

1ο Υπόγειο

Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.