Λίγα λόγια για το σωματείο : 

Το Οδοντιατρικό Φοιτητικό Σωματείο (Ο.ΦΟΙ.Σ.)  ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 από προπτυχιακούς φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής. Είναι ένα μη κερδοσκοπικό μη συνδικαλιστικό σωματείο που απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Οδοντιατρικής 
Το όραμα του Σωματείου είναι να δώσει κάτι παραπάνω εντός του Πανεπιστημίου, κυρίως κίνητρα να κινητοποιηθούν και να κάνουν τις ιδέες τους πράξη μέσα από τη μεταξύ τους συνεργασία.

 

"Τα περισσότερα χαμόγελα ξεκινούν από ένα άλλο χαμόγελο..."

Frank A. Clark

Οδοντιατρικό Φοιτητικό Σωματείο© 2019

              All Rights Reserved

1ο Υπόγειο

Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.